تبلیغات
به وبلاگ معماران آینده دانشگاه آزاد رودسر خوش آمدید. - اصطلاحات ییلاقی
پنجشنبه 12 آبان 1390

اصطلاحات ییلاقی

   نوشته شده توسط: آناهیتا صدرائی و ابراهیم میرزا پور    

كلمه و اصطلاح-------معادل فارسی

تمبار (tambar) توده بزرگ برف .كوه برفی كه بر اثر بوران ایجاد شده باشد

تله(talah) کوه سنگی بزرگ .صخره (تلا سر =بالای کوه سنگی)

تاس(tas) كاسه .كاسه مسی و یا از روی

تلاشه(talashah) تكه هیزم كه با تبر و داس خرد شده باشد.

تندیور (tanduir) تنور

تسنگال (tosengal) سوسك سیاه

تمارزو(tamarzoo) آرزومند. حسرت به دل

تشك (tshk) گره

تك(tok) انتهای چیزی .انتهای درخت ،چوب و...

تكال(tokal) بالاترین نقطه ی درخت

تیف(tif) تیغ. خار

تلوم(tolom) گوساله دو ساله

تویل (toil) گل.

ترواكن (tarvakon) یخنی.نوعی آبگوشت از قورمه،سیب زمینی ،پیاز و گوجه فرنگی

تلیف (telif) آستین

تل (tal) تلخ

تور (toor) دیوانه .مجنون.آدم شوت و بی معنی

پلخ –پلخ(palakh-palakh) قل قل آب در حال جوش

پرد (pord) پل

پابزار(pabezar) كفش-پای ابزار

پف(pof) فوت

پتولیك(pojolik) با نوك پا چیزی را زدن –شوت كردن

پیراستن (purasten) .فعل نگاه كردن

پیلاكوت(pilakoot) آدم پررو و گنده گو.كسی كه حرف بزرگتر از دهانش می زند

پسین (pasin) پستو اتاقی در انتهای خانه های قدیمی كه بمنزله انباری بود

پیچا (picha) گربه

ومیشتن(vamishtn)ادار کردن

پیشكال (pushkal) پوست و آشغال میوه هایی چون فندق و گردو

پیتار (pitar)مورچه

پیته(pita) دستگیره آشپز خانه

پاپبز(papuiz) پاشنه پا

پیشه تاك(pishatak) پیشانی

پسی ور (pasivar) پشت .پشت سر

پابه كو(pabekoo) گیر كردن نوك پا به جایی

پیله(pilah) اخم كردن.پیله كردن

بنازون(benazon) چوبی دوشاخه ایی كه در زیرشاخه درخت ویا هر چیز دیگر قرار می دهند

بیر (buir) ذغال-تكه ذغالی كه آتش دارد

بخوشت .فعل(bakhoosht) خشكید

بون(bon) زیر .پایین

بنگاه(bongah) محل جداشدن نهر آب از رودخانه .ابتدای نهر آبیاری

واق(vagh)چشم درشت . خیره نگاه کردن .واقابه نیا کونه= خیره شده نگاه میکنه

برابری- سی سر(barabary) روبرو

بال (bal) بال پرنده- دست انسان از آرنج به بالا

بی سان (bisan) ناجور –هوای نامساعد

بر(bar) در –در اتاق و ساختمان –بیرون

بر(bor) درختچه ایی خار دار برای حصار كردن باغ

بل (bal) شعله آتش لهیب.

بوله(boolah) شاخه درخت

بردری(bardary) از طرف بیرون. از سمت بیرون

بدرست.فعل .(badorest) پاره شد

بپرست.فعل(baporest) پرید

بندن (benden) بند شلوار . كش زیر شلواری. بند تنبان

بجست.فعل(bajjest) جهید

بنشكن (beneshken) زیر شكم .قسمت پائین ناف بدن

بنیش.فعل (banish) بشین

بنه.فعل (baneh) بگذار

بشه.فعل (besheh) برو

بمرد(bamord مرد.فوت كرد

آو(aav) آب

ایجین(eigiean)( خرد كردن-خردكردن علفباداس مخصوص برای دام واحشام

النگ(aleng) قدم ،گام،درازی یك قدم

اشكر(eshker) جاروبی بزرگ برای تمیزكردن و جمع كردن آشغال باغ و...

اوسار(oosar) افسار چهارپایان

الوو(aloov) التهاب و داغی همراه با درد و سوزش ناشی از سوختگی و...

اربو (arboo) نوعی گلابی ،گلابی وحشی

استم (astom) شیئ ایی فلزی و كفگیر شكل برای برگرداندن وخمیر نان و...

اشكاتن (eshkaten)( شكافتن ،شكافتن درز لباس، خرد كردن لباس

اده(adeh) دایی

گرکن(grkan) گردو

تویج(toej)میوه به

زرچه[ZARCHA] درد ،

لوجن[LOOJEN] روزنه پشت بام

گلوژگاره[GALUIGHGARAH] آروغ ،بادگلو

شول[SHOOL] فریاد ،داد زدن ،با صدای بلند فریاد زدن ،فریاد چوپان برای فراری دادن گرگ وسایر جانوران

هناكی [HANAKI] شوخی

ورگ[VERG] گرگ

ماتیوره[MATIORAH] عبوس نشستن ،اخم كردن

وگردست[VEGARDEST] برگشت

مندول[MANDOOL] گرداب،ورطه

لالم[LALEM] ولرم

مچه[MACHAH] لب

قبرقه[QABERQAH] پهلو ،بغل (ایتن كلمه در اصل تركی است)

گراچ[GERACH] صخره

ووسست(vosst)پاره شد

لوچه[LOOCHA] اخم ،نگاه اخم آلود كردن

چل [CHAL] خیس ،گل آلود (برای زمین فقط بكار می رود)

وسكین [VESKIN] نیشگون

خندش[KHONDESH] پیچیدن صدا در كوه و دره،پژواك

بنازون[benazun چوب ضخیم ودو شاخه ای كه در زیر درخت درختن و یا هرچیزی دیگری برای نگه داشتن آن قرار می دهند.

بندن[benden] بند شلوار

پتلیك[potolic] نوك وپنچه ی پا ،با نوك پا چیزی رازدن و شوت كردن

پابزار [pabezar] كفش ،گالش

پیشكال[puishkal] آشغاال وپوست میوه ،آشغال فندق ،گردو و...

پیلاكوت[pilakoot] فرد پر رو وگنده كو،كسی كه حرف بزرگتر از دهان خودش می زند.

ترواكن[tarvakon] آبگوشت ،یخنی .نوعی آبگوشت كه با قرمه ،سیب زمینی و گوجه فرنگی درست می شود.

تكال [tokal] نوك درخت .انتهای شاخه ی درخت

دسته پیرا [dasteh puira] كسی كه چشم كمك به دست كس دیگری دارد.درمانده ونیازمند كمك

دوشا[doosha] مربا .(همان دوشاب ) ضربالمثل :دوغ و دوشاب یكی است .

دوروجن [dooroojen] دور از جان شما

زیوكه[ziukah] آه وناله ،ناله دلخراش درد و بیماری

سغری[soghory] چیزی را برخ دیگری كشیدن شاد وغم دادن

شلار[shelar] زیر شلواری .نوعی شلوارمردانه در گذشته . دامن

ژیبیر[jiubiur] جیغ ،داد وفریادمرجع اصلی کدهای جاوا


iroweb.com

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت